TYDZIEŃ MISYJNY

- czas solidarności z całym Kościołem

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary to serce misyjnej działalności Kościo­ła. Dzięki tej organizacji, założonej w 1822 r. przez służebnicę Bożą Paulinę Jaricot, Twoja pomoc duchowa i materialna dociera do wszystkich zakąt­ków misyjnego Kościoła.

Światowy Dzień Misyjny (przedostatnia niedziela października) to szcze­gólny czas powszechnej troski o misjonarzy i dzieło ewangelizacji. Zastanawiasz się jak pomóc? Dołącz do nas!

  • Módl się w intencji misji;
  • Pogłębiaj wiedzę o Kościele;
  • Wspomagaj materialnie tych, którzy posiadają mniej niż Ty.

Dzięki Tobie misjonarze mogą więcej:

  • Wspierają ubogich;
  • Formują i kształcą kapłanów;
  • Zakładają nowe placówki misyjne;
  • Prowadzą działalność ewangelizacyjną;
  • Remontują i budują kaplice i świątynie.

Niech Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie intensywnym i owocnym wydarzeniem łaski, aby promować inicjatywy oraz nasilić w szczególności modlitwę.

(List papieża Franciszka do kard. Filoniego na NMM)

Papieskie Dzieła Misyjne www.missio.org.pl